More

  Под блокада се 206.600 хрватски граѓани

  spot_img

  На крајот на мај блокирани се сметките на 206,6 илјади хрватски граѓани, со вкупна главнина од 2,78 милијарди евра, како и на 13,7 илјади деловни субјекти, чиј главен долг изнесува 714 милиони евра, покажуваат податоците на Финансискиот Агенцијата (ФИНА) објавена во вторник.

  На крајот на мај во регистарот на основи за плаќање се евидентирани 206.649 потрошувачи, што е за 1,3 отсто помалку во однос на претходниот месец и седум отсто помалку од пред една година. Главниот износ на нивниот долг изнесува 2,78 милијарди евра, што е за 1,5 отсто помалку во однос на април и 16,3 отсто повеќе во однос на мај 2023 година.

  Кога на главнината од 2,78 милијарди евра ќе се додаде долгот по основ на камата од 1,02 милијарди евра, вкупниот долг на граѓаните со блокирани сметки на крајот на мај изнесува 3,8 милијарди евра.

  Потрошувачкиот долг кон банките како доверители изнесува 0,67 милијарди евра (без камата), а долгот кон сите финансиски институции изнесува 0,76 милијарди евра, соопшти ФИНА.

  Поради неизвршени основи за наплата, на крајот на мај во регистарот на редоследот на основите за наплата се евидентирани 13.729 деловни субјекти што е за 178 деловни субјекти или за 1,3 отсто помалку во однос на април годинава и 23 деловни субјекти или 0,2 отсто. повеќе во споредба со мај 2023 година.

  Главнината на нивниот долг изнесува 714 милиони евра, што е за 17,2 милиони евра или 2,4 отсто помалку од април и 125,9 милиони евра или 21,4 отсто повеќе од мај 2023 година. Каматниот долг изнесува 217,4 милиони евра, така што вкупниот долг на деловните субјекти на крајот на мај изнесува 931,4 милиони евра.

  Од 13.729 деловни субјекти кои не подмириле достасани основици за плаќање, 5.740 се правни лица (41,8 отсто), за кои се однесуваат 564,6 милиони евра или 79,1 отсто од вкупниот износ на неплатени основици. Останатите 7.989 се физички лица кои вршат регистрирана дејност, а нивниот долг изнесува 149,4 милиони евра.

  Во однос на април годинава, бројот на правните лица кои не подмириле достасани основици е помал за 1,3 отсто, а на неплатените основици за 2,7 отсто. Вкупниот број на физички лица е исто така помал за 1,3 отсто, а износот на нивните неподмирени салда за еден процент.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img