Импресум

Издавач СОС Балканмедиа Охрид ,ул.Булевар Туристичка ТЦ „Гранит“ локал бр.8 и 9. Охрид.Контакт kotvaoh@yahoo.com
Главен и одговорен уредник: Сашко Денесовски
Помошник главен и одговорен уредник:Лорита Ивческа Бујароска
Телефонски контакт:0038970311290 (од 09 до 16 часот)
Официјална електроснак адреса на реадкцијата : kotvaoh@yahoo.com
Редакцијата поседува овластен лектор по Македонски јазик. Сите тесктови се лекторирани од страна на овластен лиценциран лектор по Македонски јазик и литература.
Oфицер за заштита на лични податоци: Сашо Денесовски
Македонската независна информативна агенција ohridsky.com основана е во 2008 година од страна на Сашо Денесовски.