За Нас

OhridSky е независна македонска новинска агенција , финансирана од сопствени извори. OhridSky преставува гласило на сите граѓани кои се државјани на Р.Македонија, Македонци, Срби, Албанци, Еѓипјани, Роми, Бугари,Турци, Власи и останати етникуми кои живеаат на овие простори. Информацијата ќе ја нудиме преку нашата интернет веб страна ohridsky.com.

OhridSky ќе нуди информации за македонските простори како и од целиот свет. Вести од политичкиот, општествениот и забавниот живот . Анализи, колумни, интервјуа и можност за дебата на јавноста по разни проекти.

Што е она што OhridSky го прави поинаква агенција од другите?
– Модерен изглед, пристап според најновите трендови и секојдневно ажурирање на податоците по принцип “од минута во минута”.
– Отвореност со јавноста, можност секој жител да прати свое писмо, вест, фотографија, видео кое доколку ги исполнува критериумите за објавување ќе биде објавено, без разлика на политичката , верска и национална ориентација.
– Колумни на политичари, граѓани, бизнисмени
– Можност за коментирање на секоја статија