More

  Породилно отсуство за татковци: Колку трае, како се поднесува барањето и кои се финансиските придобивки?

  spot_img

  Од август 2022 година, секој нов татко во Хрватска има право на породилно отсуство за татковците, а тоа се нарекува татковско отсуство. Породилното отсуство за татковците трае најмалку десет дена и се финансира од државниот буџет. На овој начин татковците можат значително да им помогнат на мајките, а можат и да се поврзат со детето.

  Татковното отсуство, односно породилното отсуство за татковците, е слободно време што им се доделува на татковците по раѓањето или посвојувањето на детето.

  Ова отсуство е воведено во август 2022 година со цел да им се овозможи на татковците да бидат присутни со својот партнер во првите денови на новороденчето или во првите денови по посвојувањето на детето.

  Колку трае породилното отсуство за татковците?
  Породилното отсуство за татковците има право да го користи секој вработен или самовработен татко од денот на раѓање до шестиот месец од животот на детето, под услов во исто време и за истото дете да не користи еден од права пропишани со Законот за мајчинство и родителска издршка.

  За едно дете таткото добива десет работни дена, а за близнаци или истовремено раѓање на повеќе деца таткото добива 15 работни дена татковско отсуство.

  За време на користењето на татковско отсуство, надоместокот на плата изнесува сто проценти од основицата за надоместок на плата и се исплаќа од државниот буџет.

  Важно е да се нагласи дека таткото може да го користи ова отсуство без оглед на работниот законски статус на мајката и без разлика дали таа користи и породилно отсуство.

  Подеднакво, таткото го користи правото на татковско отсуство непрекинато.

  Пријава и документација за породилно отсуство за татковци
  За овие права пропишани со закон е одговорен Хрватскиот завод за здравствено осигурување.

  Затоа, барањето за породилно отсуство за татковците се поднесува до подрачната служба на Хрватскиот завод за здравствено осигурување, односно до подрачната служба која е надлежна за местото на живеење на лицето кое го поднесува барањето.

  Документацијата што треба да ја достави таткото или барателот вклучува:

  1. Број на тековна сметка

  За да може да ви се исплати надоместок на плата.

  2. Потврда за плата пополнета од работодавачот

  Во него се наведени износите на платите во последните шест месеци пред месецот во кој е отворено татковското отсуство. Тука се и името, презимето и матичен број на детето за кое се користи татковско отсуство).

  3. Писмена изјава од работодавачот за добиеното известување за намерата за користење на татковско отсуство

  Важно е да се нагласи дека, најмалку 15 дена пред намерата за користење на татковско отсуство, таткото мора писмено да го извести работодавачот дека ќе го користи отсуството. Исто така, работодавачот мора да му овозможи тоа, во спротивно ќе плати казна.

  Заклучок
  Породилното отсуство за татковците, односно татковското отсуство, е право на секој татко на новороденче или дете до шест месеци. За раѓање на едно дете, породилното отсуство за татковците трае десет работни дена, а за истовремено раѓање на две или повеќе деца таткото добива 15 работни дена одмор.

  Ова е одлична можност татковците да се поврзат со детето, но и да им помогнат на мајките во првите денови по раѓањето на бебето.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img