More

  Дискриминацијата на жените го зголемува ризикот од рак

  spot_img

  Ракот е една од најчестите причини за смрт кај жените. Во исто време, милиони животи би можеле да се спасат доколку жените имаат подобар пристап до превенција и третман на оваа болест. Експертите се залагаат за феминистички пристап кон проблемот.

  Ракот е една од најчестите причини за смрт кај жените. Во исто време, милиони животи би можеле да се спасат доколку жените имаат подобар пристап до превенција и третман на оваа болест. Експертите се залагаат за феминистички пристап кон проблемот.

  Во светот, една од трите најчести причини за прерана смрт кај жените под 70 години е ракот. Од 2,3 милиони жени од таа група кои годишно умираат како последица на рак, може да се спасат околу 1,5 милиони животи, тврди новата анализа – но само под услов процесот на рано откривање на болеста да се подобри, т.е. главните ризици кои доведуваат до појава на рак.

  Дополнителни 800.000 смртни случаи би можеле да се спречат доколку сите жени имаат пристап до оптимален третман за рак.

  Дискусијата за ракот кај жените – судејќи според изјавите на Комисијата Лансет, која сака да даде препораки до политичарите кои донесуваат одлуки за организацијата на системите за здравствена и социјална заштита – често се концентрира на „женскиот рак“, како што е ракот на дојката или грлото на матката. .

  Но, секоја година околу 300.000 жени помлади од 70 години умираат како резултат на рак на белите дробови, а 160.000 од рак на дебелото црево.

  Во последниве децении, во многу земји со високи приходи, бројот на смртни случаи од рак на белите дробови кај жените е поголем отколку од последиците од ракот на дојката, вели д-р Изабеле Соерјоматарам, заменик-шеф на Одделот за надзор на рак во Меѓународната агенција за истражување. за рак (IARC). Таа е и еден од претседателите на Лансет.

  Феминистички пристап
  Главната причина зошто жените имаат толку лош пристап до превентивни мерки, дијагноза и третман на рак на оваа болест е, пред сè, родовата нееднаквост.

  Комисијата Лансет затоа се залага за нова „феминистичка агенда“ во лекувањето на ракот, со цел да се елиминира оваа нееднаквост меѓу половите, односно дискриминацијата на жените.

  Во здравствените системи, како што се тврди, во лекувањето на ракот и во истражувањето на оваа болест, треба многу поинтензивно да се води сметка за потребите на жените, за да се намали ризикот од рак кај женската популација на глобално ниво. .

  За време на подготовката на новиот извештај „Жените, моќта и ракот: Комисија за Лансет“ учествуваше многу разновиден, меѓународен тим на експерти во области како што се човековите права, родовата еднаквост, правото, економијата, социологијата, превенцијата и лекувањето на ракот. е, луѓе кои ги застапувале интересите на пациентите.

  „Во целиот свет, прашањето за здравјето на жените често се фокусира на нивното репродуктивно и мајчинско здравје, што е тесно поврзано со антифеминистичката дефиниција за вредноста и улогата на жената во општеството. Во исто време, прашањето за ракот е многу помалку застапено“, вели д-р Офира Гинсбург, водечки советник за клинички истражувања во Институтот за рак на Центарот за глобално здравје од САД.

  Фактори на ризик за појава на рак
  Судејќи според изјавите на комисијата Лансет, треба попрецизно да се истражат факторите на ризик за појава на рак кај жените, имајќи предвид дека тие се помалку познати од факторите на ризик кога станува збор за појава на рак кај машката популација.

  Постојат бројни индикации дека постои одредена поврзаност помеѓу одредени производи кои главно ги користат жените, на пример за избелување на кожата или за „пеглање“ на косата и зголемен ризик од рак.Многу жени се целосно несвесни за бројните фактори на ризик кои можат релативно лесно да се елиминираат: околу 1,3 милиони жени од сите возрасни групи починаа во 2020 година како резултат на четирите најважни фактори на ризик кои влијаат на ракот: тутун, алкохол, дебелина и инфекции. Многу жени едноставно ги потценуваат овие фактори.

  Така, една студија од 2019 година дошла до заклучок дека само 19 проценти од жените во Велика Британија кои учествувале во програма за превентивни прегледи со цел рано откривање на ракот, дури знаеле дека еден од главните фактори кои влијаат на појавата на ракот на дојката е алкохол.

  „Ние сме на мислење дека е дојдено време владите да дејствуваат по ова со политика заснована на спецификите на полот, политика која ја зајакнува свеста за тие фактори на ризик, односно ја намалува изложеноста на жените на тие фактори“, вели д-р Изабеле Соерјоматарам.

  Што е со потребите на жените?
  Имајќи предвид дека многу жени во светот се дискриминирани во однос на нивните шанси за образование или вработување, тие често немаат финансиски средства потребни за да платат, односно процедури за лекување на рак.

  И има уште еден проблем: со оглед на тоа што мажите генерално не го преземаат главниот товар на грижата за децата, жените кои боледуваат од рак често не се способни да се грижат за сопственото здравје, вели еден од авторите на студијата, проф. Нирмала Бу-Пати, од Универзитетот во Малаја и Универзитетот Квин Белфаст.

  „Поради нормите на родовата улога, од жените често се очекува да ги стават потребите на нивните семејства пред нивните потреби или дури и на сметка на сопственото здравје, што понекогаш им го отежнува користењето на здравствените услуги.

  Жените како неплатени негуватели
  Дискриминаторските улоги меѓу половите се одговорни и за тоа што претежно жени ја преземаат улогата на неплатени негувателки на луѓе кои боледуваат од рак, главно без соодветна валоризација од општеството.

  Затоа Комисијата Лансет бара воведување поправедни и поинклузивни стандарди во однос на платите за нега на болните од рак.

  Дискриминацијата на жените во многу општества, според Лансет, е и причината поради која се „задржува“ подемот на жените во професијата на водечки позиции во истражувањето на ракот, политиката за рак или односот кон ракот во пракса. Според нивното мислење, тоа е една од главните причини зошто денес има толку малку превентивни мерки „прилагодени“ на потребите на жените, односно мерки за лекување на рак прилагодени на женската популација.

  Ова исто така важи и за болниците, центрите за третман на рак или истражувачките институти, во кои, на глобално ниво, жените играат водечка улога во само 16 проценти од случаите.

  Зајакнување на правата на жените
  Дополнително, комисијата се залага за почитување на родово-специфичните теми во сите области на политиката поврзани со ставовите кон ракот, односно насоките поврзани со таа тема – со цел да се одговори на фер начин на потребите и желбите на сите жени. .

  Дополнително, наведува Комисијата, потребни се стратегии за зајакнување на свеста на жените за факторите на ризик, односно симптомите на ракот, како и подобрувања во областа на еднаков пристап до третмани за рано откривање на болести и дијагноза на рак. Сето ова би можело да се обезбеди на подобар начин со еднаква застапеност на жените на раководните позиции, се додава во студијата на Комисијата Лансет.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img