More

  Во последниот лански квартал економијата забележа раст од 0,9%

  spot_img

  Стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) во четвртото тримесечје од 2023 година е 0,9%, објави денеска Државниот завод за статистика.

  Во четвртиот квартал лани поголем пораст е забележан во секторите: градежништво од 5,5 % и финансиски дејности и дејности на осигурување од 3,5%.

  Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во четвртото тримесечје од 2023 година, номинално расте за 5,8 %, а нејзиното учество во структурата на бруто-домашниот производ изнесува 70,9%.

  Во истиот период, според статистичките податоци, извозот на стоки и на услуги номинално е зголемен за 0,1%, а увозот на стоки и на услуги забележа намалување во номинален износ од 5,3%.

  Бруто-инвестициите во четвртото тримесечје од 2023 година бележат намалување во делот на промената на залихите.

  Минатата година, стапката на раст на БДП во првото тримесечје изнесуваше 2,1 %,  во вториот квартал  1,1%, а во третиот квартал 1,2 %.  Според тоа домашниот бруто производ (БДП) лани пораснал само за 1,33%

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img