More

  Внимавајте ако сте го купиле ова овошје, се повлекува од полиците на продавниците

  spot_img

  Државниот инспекторат на Република Хрватска ги известува потрошувачите за повлекување на производот од круша Наши (Наши) од Кина, ЛОТ TF230719, поради утврдени остатоци од пестицидот хлормекват, соопшти Хрватската агенција за храна и земјоделство (ХАПИХ).

  Производот не е во согласност со Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот од 23 февруари 2005 година за максималните нивоа на остатоци од пестициди во или на храната и добиточната храна од растително и животинско потекло и изменување и дополнување на Директивата на Советот 91/414/ЕЕЗ.

  Тоа е производ на добавувачот BUD HOLLAND BV, TRANSPORTWEG 67, 2676 Maasdijk, Холандија, кој на пазарот го пласира Šulog d.o.o., Krapinska 12, Donja Bistra.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img