More

    TAG

    Локална анестезија: Видови

    Локална анестезија: Видови, кога се применува и кои се сите можни несакани ефекти?

    Локалната анестезија се применува само на мал дел од телото, односно на местото каде што ќе се изврши зафатот. Овој тип на анестезија делува...

    Latest news