More

  Советот на Европа повикува на итно решение за предизвиците со кои се соочуваат националните малцинства во Босна и Херцеговина

  spot_img

  Во своето петто мислење, објавено во понеделникот, Советодавниот комитет на Советот на Европа за Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства (РКНМ) ја повикува Босна и Херцеговина да одговори на алармантните трендови и тековните предизвици поврзани со 17-те регистрирани национални малцинства во земјата.

  Комитетот верува дека општеството останува длабоко поделено по етнички линии, што ја влошува политичката и реторичката нетрпеливост меѓу конститутивните нации. Оваа поделба го кочи севкупниот напредок на земјата, вклучително и напредокот на националните малцинства чии здруженија не добиваат државни средства од 2020 година поради неусвојување на државниот буџет.

  „Образовниот систем одржува етнички поделби преку сегрегирани училишта и различни наставни програми прилагодени на секоја конститутивна група. Неуспехот да се одговори на сложената историја од 1990-тите и пристрасните наставни практики продолжуваат да ги попречуваат напорите за помирување и поттикнуваат клима во која младите се сè повеќе склони кон насилство“, предупреди Комитетот.

  Тие наведуваат дека „припадниците на националните малцинства и понатаму се соочуваат со дискриминација при политичко учество и пристап до јавни позиции, а клучните пресуди на Европскиот суд за човекови права остануваат непроменети“.

  Оваа ситуација ја поткопа довербата на јавноста во демократските институции и администрација, што дополнително се влошува со неизвршувањето на домашните судски одлуки, предупредуваат тие.

  Иселувањето, според нив, особено кај младите кои бараат работа или високо образование, е клучен предизвик за земјата. Советодавниот комитет смета дека тоа несразмерно влијае на заедниците на националните малцинства.

  „Недостигот на соодветна поддршка за јазиците на малцинствата, како и високите прагови за употреба на јазиците на малцинствата во администрацијата(ите) и за образованието на овие јазици, исто така, го попречуваат спроведувањето на Рамковната конвенција во повеќе области, “ се вели во резимето на мислењето.

  И покрај тоа што се најголемото национално малцинство, Ромите сè уште доживуваат дискриминација и социо-економска маргинализација, се додава.

  Советодавниот комитет признава дека е постигнат ограничен напредок во спроведувањето на новиот акционен план во клучните области како што се домувањето, здравствената заштита, образованието и вработувањето. Тие се особено загрижени за состојбата со предучилишното образование, каде што недостатокот на систематски и квалитетно контролиран пристап до тоа малцинство остава многу деца Роми во неповолна положба, што придонесува за повисока стапка на напуштање и послаби образовни резултати. Понатаму, сложениот систем за здравствено осигурување често ги исклучува Ромите од пристап до основни здравствени услуги, што несразмерно ги погодува жените и девојчињата.

  Во своите препораки, Советодавниот комитет, меѓу другото, ги повикува властите да преземат итни и решителни мерки за спроведување на унифицирана наставна програма во училиштата за да се поттикне критичкото размислување и инклузивноста; повикуваат и на систематизација на предучилишното образование; обезбедување на спроведување на пресудите на домашните судови поврзани со дискриминација на националните малцинства; спроведување на анализи на потребите и интересите на припадниците на националните малцинства, кои ќе послужат како основа за изработка на национална стратегија за заштита и унапредување на малцинските идентитети, култура и јазик; зајакнување на улогата, законските овластувања и соодветните видови финансирање на советите на националните малцинства; и спроведување на сеопфатен попис за прецизна проценка на демографскиот состав и потребите на националните малцински заедници.

  На овој линк можете да прочитате резиме на мислењето на Советодавниот комитет на Советот на Европа за Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства (РКНМ) на босански јазик.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img