More

  Прашања и одговори за крипто-средствата

  - Advertisement -

  Прашања и одговори за крипто-средствата
  Што се крипто-средства?

  Како изгледаат крипто-средствата?

  Кои се разликите меѓу крипто-средствата и суверените валути (пари)?

  Дали централните банки издаваат дигитални валути?

  Каква е улогата на Народната банка во врска со крипто-средствата?

  Дали може да се плаќа со крипто-средства во Република Северна Македонија?

  Дали е легално вложувањето во крипто-средства во странство и каков третман имаат овие трансакции во платниот промет со странство?

  Како постапуваат домашните овластени банки во вршењето на платниот промет со странство при вложување на резидентите во криптосредства?

  Дали крипто-средствата се депозити?

  Кои се ризиците од вложување во крипто-средства?

   

  Потребно е да се напомене дека овие одговори на најчесто поставуваните прашања во јавноста во врска со крипто-средствата ги претставуваат ставовите засновани на тековно расположливите информации. Со оглед на тоа дека тематиката поврзана со крипто-средствата на глобален план е во постојан развој, постои веројатност од понатамошно менување и дополнување на искажаните ставови, во зависност од тоа какви стандарди ќе се развиваат во врска со крипто-средствата на глобално ниво.

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img