More

  Неделен преглед на активности преку програмата за јавни работи

  spot_img

  Изминатава седмица преку програмата за јавни работи реализирани се повеќе активности

  Чистење на речното корито во урбаниот дел / низ село/ Волино,во должина од околу 1400 метри,

  Косење на зелени рекреативни површини кај детско игралиште во село Оровник,

  Косење на јавни зелени површини во центарот на село Требеништа,

  Косење на парк во детско игралиште село Волино и јавни површини во центарот,

  Косење на јавни зелени површини кај спортски полигон и поранешна општинска зграда село Мешеишта,

  Косење на јавни зелени површини во центарот на село Белчишта,

  Косење на јавни зелени површини на “Исток”,село Велмеј,

  Чистење на дива депонија од градежен шут во близина на Селскиот дом,село Велмеј.

  Продолжуваме во континуитет и во останатите населени места

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img