More

  Младите почнуваат да имаат секс подоцна и подоцна, имаат помалку партнери, но се уште не знаат за што служи кондомот…

  spot_img

  Истражувањето за сексуалното однесување на младите покажало дека младите во Хрватска подоцна и подоцна почнуваат да имаат сексуални односи, дека се помалку сексуално активни со сè помалку партнери и дека употребата на кондоми е зголемена, но секој втор млад маж и 60 проценти од девојчињата сè уште ги користат нередовно.

  И покрај ова статистички значајно намалување на нивото на ризично сексуално однесување кај младите во последните 15 години, истражувачите веруваат дека тоа сè уште е закана за нивното репродуктивно и сексуално здравје.

  Ова го утврди мултидисциплинарниот научен проект SERZAM2020, кој во изминатите петнаесет години го анализираше сексуалното однесување и ставовите за сексуалноста на младите на возраст од 18 до 25 години. Три бранови на студијата беа спроведени во 2005, 2010 и 2021 година.

  Првата цел на проектот беше да се утврди застапеноста на ризичното сексуално однесување кај младите во Хрватска и промените во нивото на сексуалните ризици, а втората беше да се испита врската помеѓу религијата и религиозноста и ризичното сексуално однесување кај младите.

  Важноста на целосното сексуално образование
  Авторите на студијата, предводени од професорот Александар Штулхофер од Катедрата за сексологија на Катедрата за социологија на Филозофскиот факултет во Загреб, сметаат дека е неопходно да се вклучат содржини поврзани со сеопфатното сексуално образование во јавното здравство и образовните политики насочени кон млади луѓе.

  Истражувањето беше спроведено во 2021 година со онлајн анкета поради пандемијата на коронавирус, додека теренските истражувања беа спроведени во 2005 и 2010 година.

  За истражувачки цели, беше собран и примерок од урина за да се тестира преваленцата на кламидија кај младите луѓе.

  Забележани се следните показатели за ризично сексуално однесување: Возраст на првиот сексуален однос, употреба на кондоми, број на сексуални партнери и искуство на паралелна сексуална врска.

  Според податоците од 2021 година, има намалување на сексуалната активност и зголемување на возраста за сексуална иницијација.

  Уделот на сексуално активните луѓе падна за 12 отсто
  Уделот на сексуално активните испитаници паднал за околу 12 отсто во однос на првите два брана, а во 2021 година е 73 отсто. Падот е поголем кај младите мажи (околу 18 проценти помалку сексуално активни) отколку кај девојчињата (околу 7-8 проценти).

  Во истиот период, за половина година се зголемила и просечната возраст за стапување во сексуални односи – кај младите мажи на 17,5 години, а кај девојчињата на 17,9 години.

  Прв секс на 19 и повеќе години
  Дополнително, забележано е и намалување на првиот сексуален однос на порана возраст (15 или помалку и 16 години) кај младите мажи, како и зголемување на бројот на млади мажи и жени кои го имале првиот сексуален однос на возраст од 19+.

  Во 2021 година, исто така, беше забележано намалување на вкупниот број на партнери кај сексуално активните млади мажи во споредба со претходните резултати. Додека во 2005 и 2010 година, значителен дел од машките учесници (околу 30 проценти) наведоа повеќе од пет женски партнери, дури и повеќе од 10 од нив (15-20 проценти), во најновата студија, речиси две третини од младите мажи посочија до три партнерки.

  Двојно е зголемен бројот на оние кои имале само еден партнер
  Интересно е и тоа што уделот на оние кои имале само еден партнер двојно се зголемил.

  Сексуалното однесување во кое истражувачите откриле најизразени разлики во однос на полот на учесниците е одржувањето на компаративни сексуални односи. Ова подразбира повеќе сексуални партнери во одреден период.

  Во сите три истражувачки бранови, забележан е речиси двојно поголем процент на млади мажи со барем едно такво искуство во споредба со девојчињата. Во исто време, најдрастичен пад на зачестеноста на ваквото однесување е забележан токму во 2021 година – од околу 30 на 11 отсто кај младите мажи и од 17 на 5 отсто кај девојчињата.

  Помалку кламидија, но слабо познавање за тоа
  Кога станува збор за редовна употреба на кондоми, во 2021 година е забележан значителен пораст на употребата на кондоми и кај девојчињата (од околу 10 отсто, на ниво од 40 отсто) и кај младите мажи (зголемување од речиси 15 отсто, на ниво од 47 проценти).

  Сепак, и покрај зголемувањето на редовната употреба на кондоми, податоците покажуваат дека секој втор млад маж, па дури шест од 10 девојки нередовно користат кондоми.

  Преваленцата на кламидија во 2021 година беше нешто помала во споредба со 2010 година и изнесуваше 5,3 отсто кај девојчињата и 7,3 отсто кај момчињата. Помалку од седум проценти од вкупните учесници претходно биле тестирани за кламидија, а од 448 кои доставиле урина, инфекцијата била потврдена кај девет – седум девојчиња и две момчиња.

  Покрај тоа, четвртина од учесниците не одговориле точно на ниту едно прашање за инфекцијата, а нешто помалку од 10 отсто од нив точно одговориле на сите прашања.

  Сексуалност, вера и религиозност
  Преку систематско пребарување на литературата за поврзаноста помеѓу религиозноста и личната вера со помала склоност кон ризично сексуално однесување кај младите, и со анализа на податоци од 2021 година, истражувачите утврдиле дека оваа врска е многу слаба.

  Истражувачите тврдат дека значителното зголемување на возраста на влегување во сексуалните односи и намалувањето на просечниот број на сексуални партнери не може да се припише на зголемувањето на религиозноста кај младите.

  Иако многу религиозните млади луѓе влегуваат во сексуални односи нешто подоцна, просечниот број на нивните сексуални партнери подоцна не се разликува од бројот што го пријавиле лицата кои не се или се само формално религиозни.

  Дополнително, ниту регуларноста на употребата на кондоми, ниту честотата на менување на сексуалниот партнер не се поврзани со личната вера/религиозност.

  Авторите на студијата забележуваат дека „верското образование не е замена за целосно сексуално образование засновано на научно засновани информации, развој на лична одговорност и усвојување здрави навики“.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img