More

  Еден случај на ХИДС и во Македонија

  spot_img

  Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 дена и оваа година, четврта по ред, ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со ретките болести.

  Да ги дознаеме предизвиците и проблемите со кои се соочуваат. Како ја добиваат дијагнозата? Дали има некаков лек? Колку и дали воошто се пристапни и достапни лековите?…

  Синдром на хиперимуноглобулинемија Д/Hyperimmunoglobulinemia D syndrome

  МКБ: E 85.0

  Преваленца/распространетост: непозната

  Овој синдром претставува ретка автономно рецесивна автоинфламаторна болест, проследена со периодични напади на треска и системска инфламаторна реакција.

  Причини:
  Се појавува како резултат на варијации во МВКгенот кој ја кодира синтезата на ензимот мевалонаткиназа, чија функција е конверзија на мевалонската киселина во мевалонат5фосфат. Ова е вториот чекор за синтеза на холестеролот. Повеќето мутации во овој ген водат до продукција на ензим кој не е стабилен и доведува до намалена или отсутна ензимска активност.

  Повеќе за ова на порталот „Мајка и дете“.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img