More

  Асексуалност: Што значи овој поим и како да го препознаете кај себе – или кај партнерот?

  spot_img

  Некои сметаат дека асексуалноста е сексуална ориентација (како хетеросексуалноста или хомосексуалноста), но всушност тоа е недостаток на сексуална привлечност кон другите. Асексуалните луѓе, покрај тоа што не чувствуваат сексуална привлечност кон другите, имаат многу низок, понекогаш и непостоечки интерес за сексуални активности.

  Без разлика што асексуалните луѓе не чувствуваат сексуален тип на привлечност, многу од нив чувствуваат потреба за врска или брак и чувствуваат различен тип на привлечност кон партнерот. Нема конкретна причина, но некои работи можат да влијаат на асексуалноста.

  Што е асексуалност?
  Асексуалноста не мора да значи целосно повлекување од сексуалните односи. Поточно, човек може да почувствува одредена привлечност кон друга личност, па може да се зборува за степени на асексуалност.

  Од оние кои не сакаат никакви врски и не чувствуваат привлечност кон другите, до оние кои чувствуваат привлечност кон луѓето со кои се во врска и со кои имаат романтична врска, а повремено имаат сексуални односи. Некои ќе имаат врски, но нема да уживаат во нив.

  Овој термин почна да се користи и се повеќе да се објаснува во модерното време, додека пред 2010 година ретко се зборуваше за него. Покрај тоа, често се сметаше дека луѓето кои не се чувствуваат сексуално привлечени кон некого имаат одредена мана или дека тоа не е нормално.

  Денес ситуацијата е нешто поинаква.

  Како да препознаете асексуалност?
  Ако некое лице не е сигурно дали е асексуално, постојат неколку начини да го идентификувате. Покрај веќе споменатото намалување или немање потреба од сексуални односи или отсуство на сексуална желба, асексуалниот човек ретко ќе размислува за секс, а ретко ќе мастурбира.Во некои случаи оваа личност нема ни да сака да биде во романтична врска.

  Некои асексуални луѓе нема да бидат сигурни на која сексуална ориентација припаѓаат. Понекогаш асексуалноста нема да биде толку очигледна, а тоа е и затоа што секоја асексуална личност е различна и има различен поглед на привлечноста или сексуалните односи во или надвор од врската.

  Причината за асексуалноста
  Не постои посебна причина или причина за одбивниот однос на асексуалната личност кон сексуалните активности и сексуалната привлечност.

  Имено, ако некој доживее одредена траума поврзана со сексуални искуства, има страв од интимност или чувствува сексуална одбивност кон некого, а поради овие причини има намалено либидо или сексуална желба, тоа не значи дека е асексуален.

  Постојат одредени причини за овие чувства и однесувања кои човекот може да ги надмине со текот на времето, а после тоа многу брзо се враќа желбата за сексуални активности и сексуална привлечност кон другите.

  Асексуалните луѓе, пак, главно не чувствуваат сексуална привлечност кон другите и не сакаат секс. Сепак, тие може да почувствуваат потреба да бидат допирани, галени итн. Исто така, асексуалните луѓе можат да почувствуваат желба за врска или брак и да имаат други видови на привлечност.

  Треба да се напомене дека асексуалноста не е психолошко нарушување, туку состојба, а во некои случаи и избор на поединец.

  Дали асексуалноста е целибат?
  Целибатот и асексуалноста се, всушност, две сосема различни работи. Имено, целибатот е одлука да се воздржувате од секс и какви било други романтични активности подолго време и главно се заснова на религиозни, културни и лични причини.

  Затоа, одлуката за целибатот, односно апстиненцијата ја носи самиот човек и може да се прекине во секое време. Од друга страна, асексуалноста, како што веќе беше наведено, не е избор и нема причина за тоа.

  Асексуалност во врска
  Со оглед на тоа што асексуалците чувствуваат други видови на привлечност и, всушност, често влегуваат во врски и бракови, нивната асексуалност понекогаш може да предизвика проблеми доколку нивниот партнер има повисоко либидо од нив.

  Имено, асексуалните луѓе често се согласуваат на секс за да му угодат на партнерот или затоа што се во ред само со некои сексуални активности.

  Токму затоа е важно асексуалните луѓе искрено да разговараат со партнерот за зачестеноста и видот на сексуалните активности што сакаат да ги практикуваат.

  Овие луѓе ќе развијат длабоки врски со партнерот кои се засноваат на емоции, интимност и поврзаност, а нивната врска може да биде многу квалитетна и како секоја друга врска.

  Заклучок
  Асексуалноста е недостаток на сексуална привлечност на една личност кон другите и многу низок интерес за сексуални активности. Иако асексуалните луѓе не чувствуваат сексуална привлечност и немаат потреба од секс, многу од нив чувствуваат други видови на привлечност кон партнерот.

  За да биде успешна врската помеѓу асексуална личност и партнер кој има повисоко либидо од неа, важно е искрено да се зборува за зачестеноста и видот на сексуалните активности кои сакаат да ги практикуваат.

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img