More

    TAG

    Висината на посмртната помош за пензионерите од 1 јануари годинава изнесува 35.000 денари и е повисока за 5.000 денари

    Висината на посмртната помош за пензионерите од 1 јануари годинава изнесува 35.000 денари и е повисока за 5.000 денари, а висината на задршката за...

    Висината на посмртната помош за пензионерите од 1 јануари годинава изнесува 35.000 денари и е повисока за 5.000 денари, а висината на задршката за...

    Latest news