More

    TAG

    Бројот на посетители е ограничен во една од најпознатите атракции на Посо

    Бројот на посетители е ограничен во една од најпознатите атракции на Посо

    Туристите кои годинава ќе ги посетат познатите Толмински басени треба да обрнат внимание на новитетот. Канцеларијата за туризам на Соча долина го ограничи бројот...

    Latest news