More

  СВИКAНА ЧЕТИРИЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

  spot_img

  Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

   

  Р Е Ш Е Н И Е
  ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ВТОРАТА СЕДНИЦА
  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

   

  ЈА СВИКУВАМ четириесет и втората седница на Советот на општина Охрид на ден 18.06.2024 година ( вторник ) со почеток во 11:00 часот.

  Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

  За седницата го предлагам следниот:

   

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д

   

  1. Предлог-одлука за престанок на мандат на член во Советот на општина Охрид.
  2. Предлог-одлука за верификација на мандатот на член во Советот на општина Охрид.
  3. Избор на Претседател на Советот на општина Охрид.

   

   

  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
  Претседавач
  Милена Грозданоска

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img