More

  Министерство за енергетика: Не бевме консултирани за ангажманот на норвешката компанија

  spot_img

  Министерството за рударство и енергетика соопшти дека не било консултирано при склучувањето на договорот меѓу Владата на Србија и норвешката компанија Ристад енерџи за анализа на електроенергетскиот сектор и изготвување развојни насоки. Во тоа министерство рекоа дека тие не биле предлагачи на „овој чин, ниту средствата од секторот на ова министерство се наменети за негово спроведување“.

  „Усвоениот заклучок на Владата на Србија е означен како доверлив и затоа не може да се објави или коментира за неговата содржина“, се наведува во одговорот на Министерството за Бета за кои задачи е ангажирана норвешката компанија Ристад енерџи.

  Според белградските медиуми, министерот за финансии Синиша Мали, во име на Владата на Србија, со одобрение на премиерката Ана Брнабиќ склучил договор со норвешката компанија Ристад енерџи, кој е означен како строго доверлив, и кој треба да го регистрира проблеми во енергетскиот сектор и дефинирање на три можни патеки – брза транзиција (силни инвестиции во нова енергија и нова технологија), бавна транзиција (поголемо потпирање на постоечката енергија, помали инвестиции во нова), трета фаза (употреба на нова нуклеарна технологија).

  Вредноста на договорот за советодавен ангажман на Норвежаните е 1,55 милиони долари, а во него се вклучени и можни дискусии за прилив на приватен капитал во Електростопанството на Србија (ЕПС) и трансформација од јавно претпријатие во акционерско. компанија.

  Нова законска рамка
  Министерството за рударство и енергетика во својот одговор до Бета наведува дека веднаш по нејзиното формирање, во октомври 2020 година, иницирало „промени кои претставуваат пресвртница за енергетскиот сектор во Србија“, а започнале со усвојување на нова законска рамка. .

  Во април 2021 година, како што се наведува, беа донесени измени на Законот за енергетика и Законот за рударско и геолошки истражувања и два нови закони, Законот за енергетска ефикасност и рационално користење на енергијата, како и Законот за користење на обновливи извори на енергија. Извори, „кои релевантни европски институции го оценуваат како еден од најмодерните во Европа“.

  Клучни стратешки документи
  Се додава дека по усвојувањето на новата законска рамка, беше изготвен нов инвестициски план и започна подготовката на клучните стратешки документи, кои ќе бидат основа на новата енергетска политика и ќе ги одредат целите и динамиката на процесот на енергетска транзиција. .

  Клучните стратешки документи се, како што е наведено, Стратегијата за енергетски развој на Србија до 2040 година со проекции до 2050 година и Интегрираниот национален план за енергија и клима (INEKP) до 2030 година со визија до 2050 година, кој поставува цели за намалување на емисиите на стакленички гасови ( стакленички гасови ), зголемување на искористеноста на обновливите извори на енергија и цели за енергетска ефикасност во 2030 година со визија во 2050 година.

  Нагласено е дека во тек е и подготовката на Дијагностичката студија на праведната транзиција на Србија. Изработката, како и содржината на Стратегијата за развој на енергетиката е пропишана, како што се наведува, со Законот за енергетика, а Стратегијата за развој на енергетиката ја донесува Собранието. Во истиот Закон е пропишано и создавање на ИНЕКП, согласно обврските од Договорот за Енергетска заедница.

  „За подготовка на Стратегијата за развој на енергетиката и Програмата за имплементација на Стратегијата за развој на енергетиката, како и Извештајот за Стратешката оцена на влијанието врз животната средина, спроведена е јавна набавка врз основа на која се потпишани договори со избраните консултанти. Електротехничкиот институт „Никола Тесла“ и Рударско-геолошкиот факултет на Универзитетот во Белград кои ќе ја подготват Стратегијата за развој на енергијата на Србија за периодот до 2040 година со проекции до 2050 година и Програмата за имплементација на Стратегијата за развој на енергетиката “, соопшти Министерството.

  Како што е наведено, Географскиот факултет во Белград ќе подготви извештај за стратешката проценка на влијанието на новата Стратегија за развој на енергетиката врз животната средина и ќе спроведе прекугранични консултации за Програмата за имплементација на стратегијата.

  За потребите на изготвувањето на новата Стратегија за развој на енергетиката, во јуни 2021 година беше формирана Работна група, составена од претставници на Министерството за рударство и енергетика, Министерството за заштита на животната средина, Агенцијата за заштита на животната средина, Министерството за земјоделство, шумарство и вода. Менаџментот и Европската банка за обнова и развој (ЕБОР).

  Стопанската комора на Србија, Агенцијата за енергетика, јавните претпријатија Електропривреда Србија (ЕПС) и Електромрежа Србија (ЕМС), Србијагас, Транснафта, Нафтна индустрија Србија (НИС), Дистрибуцијагас, Електродистрибуција Србија, Електродистрибуција Србија, ЕЕСЕП Центар за електрична енергија Одржлив развој (ЦЕКОР), Фондација за ОИЕ и Отворено училиште во Белград.

  „Првиот нацрт на новата Стратегија за развој на енергетиката ќе биде подготвен до крајот на октомври 2022 година, по што ќе биде презентиран пред Работната група, а потоа ќе се организираат јавни и прекугранични консултации“, соопшти Министерството.

  Се додава дека паралелно со подготовката на нацртот, се подготвува и Извештајот за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина, а по усвојувањето на новата Стратегија за развој на енергетиката во Собранието ќе се подготви и Програмата за имплементација.

  Како дел од проектот ИПА 2017 се подготвува интегрираниот национален енергетски и климатски план на Република Србија до 2030 година со проекции до 2050 година (ИНЕКП). капацитети за планирање.

  Се нагласува дека ангажиран консултант во проектот е конзорциум од Грција предводен од компанијата LDK Consultants SA во соработка со Центарот за обновливи извори на енергија и заштеди (ЦРЕС).

  Со цел да се спроведат консултации и учество на сите релевантни институции во процесот на изработка уште од најрана фаза, формирана е Работна група составена од претставници на шест надлежни министерства, Агенцијата за заштита на животната средина, Агенцијата за енергетика, Стопанската комора на Србија. , Републичкиот институт за статистика, Народната банка на Србија, ЕМС, ЕПС, Електродистрибуција Србија, Србијагас, Транспортгас Србија, Дистрибуцијагас, НИС, Транснафта, ЦЕКОР, Отвореното училиште во Белград, Фондацијата ОИЕ и ЕБОР.

  Покрај Работната група, во работата и состаноците се вклучени и претставници на Европската комисија и Секретаријатот на Енергетската заедница.

  „Новата стратегија за развој на енергетиката и ИНЕКП до 2030 година со визија до 2050 година мора да бидат усогласени и да ги содржат истите цели и приоритети“, велат од Министерството.

  Се додава дека моменталната состојба и приоритетите во енергетскиот сектор се претставени во документот „Енергетска безбедност на Србија“, а министерството ги објави и извештаите на Работната група и Оперативниот тим во врска со колапсот на ЕПС на крајот на минатата година, кои содржат анализа на состојбите, можни решенија и предлог цели во врска со консолидацијата на ова јавно претпријатие.

  Министерството соопшти дека во услови на енергетска криза во Европа, која ја зафаќа и Србија, подготвило предлог препораки за намалување на потрошувачката на електрична и топлинска енергија.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img