More

  Животен пат: Кристина Крлеска Деспотовска – „Имав трновит животен пат, од возач на Товарно возило-Џубретарка во Комуналец, ракувач со алатни машини, до директор, никој нема повеќе работено од мене“!!!!

  spot_img

  -„Ми завидуваат затоа што сум способна,живеам напатен мачен живот,сама се борев за секое работно место!!.Бев возач на  камион џубретарка во Комуналец,секој ден бев со камионот по охридските улици, народ се прашуваше како вакво женско да вози камион џубретарка,а  бев ракувач на алатни машини во Комуналец во Механизација заедно со сите таму мајстори, се чудеа на моето умеење во работа со алатни машини.

  Деновививе јавноста ја бранува моето назаначување за раководител во Централен Регистар на РСМ регистрациона канцаларија -Охрид.Шо треба ,јас само камиони да возам со економски факултет и претседател на најголема политилка партија во Охрид? Сум работела се, дури со економски факултет работев и како референт по правни работи во комуналец Охрид и ако појма немав од право,ама учев трпеливо,од дома не излегував по цели денови да го научам правото ..Се вработив и како референт по јавни набавки во Комуналец и таа материја ја улев дејне ноќе ,која само пожртвуваност дадов за да стигнам до оваа сегашна функција.

  јас се гледам како идна пратеничка, знам и умеам во секоја прилика ,учам брзо, тоа ми е генетски код,ТОА ШТО НАРОД ЗБОРИ,ам секогаш збовел за успешни и пак ке си зборува ,не можеш уста да им затвориш,ак сакет да гласет нек гласет ,ак не то е..“

  Сите мои вработувања

  КРИСТИНА КРЛЕСКА ДЕСПОТОВСКА:

  Омега и Мармара ДООЕЛ Увоз извоз Скопје од 11-12-2000 до 08-05-2021-без оглас

  АД Коста Абраш Охрид  од 01-01-2006 до 31-05-2007-без оглас

  Инвестициона Банка АД Скопје од 01-02-2008 до 23-10-2010  со огласување во АВРСМ

  Возач на ТОВАРНО ВОЗИЛО ЈП Охридски Комуналец од 18-11-2011 до 17-12 2011 -Без огласување

  РАКУВАЧ НА АЛАТНИ МАШИНИ ЈП Охридски Комуналец од 19-12-2011 до 17-01- 2012-Без Оглас

  Референт по правни работи-ЈП Охридски Комуналец од 18-01-2012 до 16-02-2012-Без Оглас

  Самостоен референт по набавки ЈП Охридски Комуналец од 17-02-2012 до 17-03-2012

  Референт за правни работи ЈП Охридски Комуналец од 19-03-2012 до 17-04 2012

  Економист за анализа и планирање ЈП Охридски Комуналец 0д 18-04-2012 до 08-05-2012

  Економист за анализа и планирање ЈП Охридски Комуналец-од 09-05-2017 до 10-11-2017

  Директор на ЈП Градски Пазар Охрид од 11-11-2017  до 11-11-2021 година Именувана од Општина Охрид

  Помлад референт ЈП Охридски Комуналец од 12-11-2021 до 30-11-2022

  Раководител на одделение  Централен Регистар на РСМ регистрациона канцаларија -Охрид од 01-12-2022 година-РАКОВОДИТЕЛ НА ОДДЕЛЕНИЕ

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img