More

    TAG

    Во партитурите на НОБ за песната „Во борба“ спорната строфа – ја нема!

    Во партитурите на НОБ за песната „Во борба“ спорната строфа – ја нема!

    „Кон изјавите за изведбата на партизанската песна ‘Во борба’, композиција за изведба на мешан хор, на музика од Јулиј Хаит, хармонизација на Тодор Скаловски...

    Latest news