More

    TAG

    УБ 2.5- ОПФАТ 2

    ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УЗ 2, УБ 2.5- ОПФАТ 2 , ОПШТИНА ОХРИД,

    ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН УЗ 2, УБ 2.5- ОПФАТ 2 , ОПШТИНА ОХРИД,   јуни 13, 2022 ...

    Latest news