More

    TAG

    Градинарите се делумно задоволни од договорените цени на доматот од најмалку 30 денари за црвениот и 35 денари за розовиот бидејќи овие цени ќе траат само неколку дена (до понеделник

    Градинарите се делумно задоволни од договорените цени на доматот од најмалку 30 денари за црвениот и 35 денари за розовиот бидејќи овие цени ќе...

    Градинарите се делумно задоволни од договорените цени на доматот од најмалку 30 денари за црвениот и 35 денари за розовиот бидејќи овие цени ќе...

    Latest news