More

    TAG

    а висината на задршката за солидарниот фонд е намалена од 150 на 140 денари

    Висината на посмртната помош за пензионерите од 1 јануари годинава изнесува 35.000 денари и е повисока за 5.000 денари, а висината на задршката за...

    Висината на посмртната помош за пензионерите од 1 јануари годинава изнесува 35.000 денари и е повисока за 5.000 денари, а висината на задршката за...

    Latest news