More

  Листа на проекти кои се отпочнати или треба да започнат со изградба во населените места во Општина Дебрца

  spot_img

  Продолжуваме или започнуваме со годинешните планирани проекти,кои поради изборните правила беа во мирување или не можеа да започнат.

  Деновиве продолживме или ќе започнеме со проектите,за кои се завршени постапките за јавни набавки.

  Дел од нив се:

  1. Изградба на спортско игралиште и уредување на просторот кај споменикот во село Злести /проектот е во завршна фаза,
  2. Реконструкција на општинската зграда во село Белчишта /реконструкција на големата сала,административните простории,надворешна фасада и др.
  3. Реконструкција на објект-поранешна продавница во село Ботун/ проектот е во тек
  4. Реконструкција на кровната конструкција на Домот во село Годивје,
  5. Регулирање на канал за наводнување-одводнување во село Злести
  6. Заградување на училишниот двор во село Ботун
  7. Реконструкција на спортско игралиште во село Оровник
  8. Уредување на просторот кај чешмата во село Оровник
  9. Изградба на три канализациони краци во село Мешеишта,
  10. Набавка на нова пумпа и реновирање на стариот резервоар за водоснабдување во село Мешеишта
  11. Тампонирање на пат до црква Св.Димитрија во село Издеглавје,
  12. Тампонирање на пат до црква Св.Никола Талалеј во село Сошани
  13. Тампонирање на пат до црква Св.Атанасије, село Сливово
  14. Осветлување на светиот крст во црква Св Спас,село Велмеј
  15. Поставување на јавно осветлување на патниот правец село Требеништа-село Волино.
  16. Санација на рефлектори на спортските полигони

  Во наредниот период,по завршување на тендерските постапки ќе започнеме и со други проекти.

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img