More

  ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВИТЕ НА ЛМС

  spot_img

  Локалниот младински совет денес во просториите на Општина Охрид одржа Седница на Собрание на млади со девет делегати и две точки на дневен ред: избор на членови на Локален младински совет на Општина Охрид и разно.

  За членови во Локалниот совет на млади беа избрани: Калина Стојаноска, Стефанија Битолкоска, Кети Маркоска, Александар Стојановски, Игор Јосифоски, Петар Сарафилоски, Александар Бојчевски. За претседател на Локалниот младиснки совет беше избран Игор Јосифоски, а за секретар Стефанија Битолкоска.

  Претходно беа разгледани сите пристигнати пријави на кандидатите кои имаа и свое претставување, а ја споделија својата програма и визија по што следуваше тајно гласање за 7 членови на Совет на млади.

   

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img