9.9 C
Ohrid
Thursday, December 8, 2022

Фискалниот совет, додека ја подобрува јавната финансиска состојба, укажува на зголемување на трошењето

НАЈЧИТАНО

Состојбата со јавните финансии продолжува постепено да се подобрува, што се должи на високиот раст на приходите, заедно со брзото закрепнување на економската активност и повлекувањето на субвенциите за ублажување на последиците од епидемијата, забележуваат од фискалниот совет. Но, како што додава, во меѓувреме преостанатиот дел од јавната потрошувачка видно се зголемува.

Дефицитот на државниот сектор во првиот квартал од годинава изнесува 3,1 отсто од бруто домашниот производ (БДП), што е многу помалку во однос на истиот период лани кога изнесуваше 7,9 отсто од БДП. бр
За продолжување на постепеното подобрување покажуваат и привремените податоци за реализација на државниот буџет до крајот на јуни годинава. Дефицитот на државниот буџет во овој период изнесува 128 милиони евра, а без директен ефект од мерките за ковид, буџетот има суфицит од 264 милиони евра, што е повеќе од првата половина од преткризната 2019 година.

Фискалниот совет подобрувањето на овие податоци го припишува на 1,3 милијарди евра помалиот негативен ефект од мерките за коронавирус и 1,1 милијарди евра повисоките приходи поради закрепнувањето на домашната побарувачка. Во исто време, тој забележува значително зајакнување на другите јавни трошоци без ефект на мерките за ковид, поточно за 10,2 отсто на годишно ниво. „Последното беше само во помала мера резултат на поголема инвестициска активност, која, според нашата проценка, повторно ќе заостане зад инаку многу оптимистичките планови“, напиша тој.

Исклучувајќи го ефектот од мерките за коронавирус, нивото од претходната година најмногу го надминуваат расходите за социјални надоместоци, што во голема мера е резултат на повисоките пензии. Што е уште поважно, за растот придонесе растот на расходите за средства за вработени од 8,4 отсто на годишно ниво.

Во последните месеци, високата инфлација беше причина за усвојување на многу мерки за ублажување на последиците од недостатокот. Фискалниот совет го проценува реалното и идното потенцијално влијание на овие мерки, преземени до почетокот на јули, на приближно 650 милиони евра. Истовремено, тој смета дека значителен дел од проценетиот ефект нема да има влијание врз билансот на државниот сектор, туку ќе има несакани негативни последици поради намалувањето на наменетите средства за зелената транзиција.

Драгиња е клучен краткорочен предизвик на економската политика
Фискалниот совет го гледа ублажувањето на последиците од недостатокот како клучен краткорочен предизвик на економската политика. Досегашните мерки се со широка основа, а токму поради намалувањето на наменските средства за зелената транзиција, долгорочно му се чинат донекаде несоодветни. На креаторите на економската политика им препорачува сите дополнителни мерки за ублажување на ефектите од зголемувањето на цените да бидат соодветно насочени и насочени кон најпогодените групи на население и делови од економијата.

Во однос на зголемените макроекономски ризици, Фискалниот совет констатира дека тие засега главно се рефлектираат во влошувањето на прогнозите за економски раст и зголемениот песимизам. Во моментов, економската активност останува главно поволна, иако нерамнотежата на пазарот на трудот се продлабочува и суфицитот на тековната сметка рапидно се намалува. Во исто време, инфлацијата расте и станува сè поширока основа.

И покрај намалувањето, учеството на државниот долг во БДП останува поголемо отколку пред епидемијата, на крајот на првиот квартал изнесуваше 75,1 отсто од БДП. Според Фискалниот совет, неговото намалување ќе биде потешко во иднина, што укажува на зголемување на трошоците за финансирање и очекувано забавување на економскиот раст.

За разлика од државниот буџет, состојбата во другите три јавни фондови годинава е понеповолна од лани. Салдото на општинските буџети е суфицит, но и покрај уште еднаш повисокиот просечен данок и дополнителните наменски средства, тој е помал во однос на првите пет месеци од минатата година, главно поради околу половина поголемата инвестициска потрошувачка. Поради усогласувањето на пензиите, растот на трошоците на Заводот за пензиско и инвалидско осигурување е речиси двојно поголем од истиот период лани, а заводот за здравствено осигурување на Словенија има поголем дефицит отколку во пет месеци лани. .

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

СПОРТ

[popmake-52754]

НАЈНОВО