14.4 C
Ohrid
Tuesday, September 27, 2022

(ФАКСИМИЛИ) ОПШТИНА ОХРИД постапува законски против нелегалната градба на фирмата ДГУПТ „Евро Билдинг 2012 ДООЕЛ, затаило повторно Јавното Обвинителство, како и секогаш до сега !!!

НАЈЧИТАНО

Нелегалната градба на улица АСНОМ во Охрид од страна на фирмата ДГУПТ „Евро Билдинг 2012 ДООЕЛ Охрид, која нелегална градба предизвика нарушување на стабилност на земјиштето, оштетување на јавна водоводна инсталација цевка Ф 350 мм, предизвикување на општа опасност при градење, општа опасност по безбедноста на населението, редакцијата Охридскај врз основа на Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер, до Општина Охрид испрати барање на ден 25-07 2022 година со која побаравме одговори на следните прашања:

Врз основа на чл. 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Сл. весник на Република Македонија, бр.13/2006) ве молиме во најкраток можен рок да ни одговорите и доставете писмени решенија на следните прашања:
1.Што има Општина Охрид превземено со кривично правен настан на улица АСНОМ во Охрид ,каде како изведувач се јавува фирмата „Евро Билдинг“?
2.Кој решенија се пдонесени од страна на овластен испекторат при Општина Охрид? (да ни се достават во писмена форма издадените решенија)
3.Дали Општина Охрид има поднесено кривична пријава против компанијата „Евро Билдинг“ ,упрвителот на фимта и овластениот надзор? (Доколку е пдонесена кривична пријава ,истата да ни биде доставена во одговор на барањето)
-Со писмен допис по пат на елктронска пошта , Општина Охрид во законски предвиден рок, до редакцијата Охридскај ги достави во писмена форма следните одговори, со кој може да се увиде, дека Општина Охрид постапувала целосно и навремено согласно совоите законски овластувања, ги преземало сите неопходни законски дејствија, додека затаило повторно Јавното Обвинителство Охрид, како и во стотици наврати наназад, по сите предмети каде Општина Охрид се јавува како подносител на Кривична пријава за кривични дела -„бесправна градба“! Со оглед на фактите дека ОЈО Охрид до сега не потстапува кога се во прашање  Бесправни градби ,останува Вишото јавно Обвинителство Битола, како надзорен второстепен орган на ОЈО Охрид, како и Совет на јавни обвинители и Државен јавен обвинител, да поведат испекциски надзор врз работење на ОЈО Охрид и предметите кои се поврзани со Градежната мафија од Охрид, да ги доделат на друго Јавно обвинителство, во спротивно штетите ќе бидат несогледливи.
Во прилог објавуваме факсимили од преземените активности на градежен испекторат при Општина Охрид, против фирмата ДГУПТ „Евро Билдинг 2012 ДООЕЛ Охрид:

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

СПОРТ

[popmake-52754]

НАЈНОВО