27.9 C
Ohrid
Tuesday, August 16, 2022

Татковното отсуство наскоро ќе стапи на сила. Еве ги деталите

НАЈЧИТАНО

За десет дена, на 1 август годинава, ќе стапи во сила изменетиот Закон за породилно и родителски надоместок, со кој се воведува ново право, татковско отсуство за вработените и самовработените родители.

Новото право, татковско отсуство, се воведува за вработени и самовработени родители во времетраење од 10 работни дена за едно дете или 15 работни дена во случај на раѓање на близнаци, тројки или истовремено раѓање на повеќе деца. Правото може да се искористи најдоцна до шестиот месец на детето, а таткото го користи без разлика на работниот статус на мајката.

Целта на татковското отсуство е да се овозможи поголема вклученост на татковците во грижата за децата и учеството во раните години на детето.

За користење на одмор платата се исплаќа во целост
При неговото користење, надоместокот на плата ќе се исплаќа во полн износ од основицата за компензација на плата, информираат од Централниот државен завод за демографија и млади.

Законот, исто така, го зголемува највисокиот (максимален) износ на надоместокот на плата што се плаќа за користење на татковско отсуство, за првите шест месеци доколку едниот родител го користи ова право или првите осум месеци ако го користат двајцата родители, на тој начин што надоместокот на плата изнесува до 100 отсто од основицата за надоместок на плата утврдена според прописите за задолжително здравствено осигурување, но не може да изнесува повеќе од 225,5 отсто од буџетската основица или 7.500,13 куни наместо досегашните 170 отсто или 5.654,20 куни.

Понатаму, надоместокот на плата при користење на правото на родителско отсуство во половина од редовен работен период е зголемен на 110 отсто од буџетската основа или 3.658,60 куни, наместо досегашните 2.328,20 куни.

91 милион куни за спроведување на Законот оваа година
Гореспоменатото зголемување се однесува на родителското отсуство кое се користи како право на работа со половина работно време двојно повеќе од неискористеното родителско отсуство за првото и второто родено дете, а за користење на правото на отсуство за близнаци, третото или секое наредно. дете.

За корисниците за кои на датумот на влегување во сила на Законот ќе се утврди дека го користат правото на финансиска поддршка во износ утврден со важечкиот Закон за породилно и родителска поддршка, имено правото на користење родителско отсуство, отсуство во случај на смрт на дете при користење на родителско отсуство, како и право на родителско отсуство на половина работа со полно работно време, Хрватскиот завод за здравствено осигурување по службена должност ќе пресметува надоместоци во висина пропишана со новиот закон, бидејќи рече дека финансиската поддршка е поповолна за корисниците, соопшти Централната канцеларија за демографија и млади.

Финансиските средства потребни за спроведување на Законот годинава изнесуваат речиси 91 милион куни, а за следната година 273 милиони куни на годишно ниво.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

СПОРТ

НАЈНОВО