8.5 C
Ohrid
Sunday, December 4, 2022

СЕ СВИКУВА СОБИР НА ГРАЃАНИ ВО ПЛАЌЕ, ОПЕНИЦА, РЕЧИЦА, КУРАТИЦА, СВИЊИШТА И ЗАВОЈ

НАЈЧИТАНО

Врз основа на Член 82 од Законот за локална самоуправа,Член 106 од Статутот на општина Охрид и Правилата за работа на облаците на месната самоуправа на општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид свикува СОБИР НА ГРАЃАНИ.

На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 18:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Плаќе, с. Плаќе. Собирот ќе се одржи во зградата на поранешната општина Косел.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Опеница, с. Опеница.Собирот ќе се одржи во зградата на поранешната општина Косел.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Речица, с. Речица. Собирот ќе се одржи во поранешната зграда на општина Косел.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Куратица, с. Куратица. Собирот ќе се одржи во основното училиште.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 20:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Свињишта, с. Свињишта. Собирот ќе се одржи во домот во с. Свињишта.
На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 20:00 часот се свикува Собир на граѓани за месната заедница Завој, с. Завој. Собирот ќе се одржи во домот во с. Завој.

На собирот ќе се врши избор на Совет на месна заедница.

Заради вршење избор на членови на совет на месна заедница, се повикуваат сите полнолетни лица кои според лична карта имаат живеалиште во горенаведените населени места.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

СПОРТ

[popmake-52754]

НАЈНОВО