Маркетинг

Позиција Димензија Цена
1 728х90 12.000,oo + DDV за период од 1 месец
2 300х250 12.000,oo + DDV за период од 1 месец
2.1 300х600 10.000,оо+ DDV за период од 1 месец
3 300х250 10.000,оо+ DDV за период од 1 месец
4 300х250 10.000,оо+ DDV за период од 1 месец
Floater 500х500px 10.000,оо+ DDV за период од 1 месец
Takeover 15.000,оо + ДДВ за период од 3 днеа

 

За годишен договор и авансно плаќање следува попуст во договор со редакцијата и издавачот.
Контакт:
kotvaoh@yahoo.com
0038970 311365

Димензии и цени за мобилна верзија

Позиција Димензија Цена
Full screen 320х480
12.000,oo + DDV за период од 1 месец
Medium 300х250
12.000,oo + DDV за период од 1 месец
King size 300х150
12.000,oo + DDV за период од 1 месец
Standard 320х50
12.000,oo + DDV за период од 1 месец