15.9 C
Ohrid
Saturday, August 20, 2022

Интерактивна мапа: колку е чисто морето на плажата каде што пливате?

НАЈЧИТАНО

Хрватското Министерство објави интерактивна мапа на која, меѓу другото, се достапни и податоци за квалитетот на морето на избраната плажа.

Хрватското Министерство за економија и одржлив развој на својата веб-страница објави мапа на која можете да го проверите квалитетот на морето на избраната хрватска плажа. Интерактивната мапа е достапна ТУКА.

Мапата што ја објави хрватското министерство има неколку различни ознаки, резимира N1 Загреб. Квалитетот на морето е прикажан со обоени кругови, при што сината означува одличен квалитет, зелената добро, жолтата задоволителна и црвената незадоволителна. Достапни се и информации за температурата на воздухот и морето, соленоста и насоката на ветерот.

Резултатите од анализите се внесуваат во интерактивната карта на летот. Покрај проценката на квалитетот на водата, достапни се и информации за посебните карактеристики на плажите, нивната конфигурација, хидрометеоролошките карактеристики, опремата, пристапноста и фотографиите. Исто така, можно е да се коментира за плажите, да се пријави загадување и да се предложат нови точки за тестирање.

Критериумите за оценување на квалитетот на морето на плажите и методите на проценка се пропишани со регулативата за квалитетот на морето за капење (NN73/08), која е усогласена со директивата на Европскиот парламент 2006/7/EC , Медитеранскиот акционен план на Програмата на Обединетите нации за животна средина (UNEP) и критериумите на Светската здравствена организација (СЗО).

Регулативата пропишува стандарди за квалитет на морето за капење на плажа, гранични вредности на микробиолошки индикатори и други карактеристики на морето. Споредено со претходната регулатива за стандарди за квалитет на море на морски плажи (NN33/96), граничните вредности во сегашната регулатива се повисоки, бидејќи одговараат на безбедносните критериуми за квалитетот на водата наменета за капење, спорт и рекреација, кои важат во земјите од Европската унија, се на веб-страницата наведена во Институтот за јавно здравје на Дубровничко-неретванската жупанија.

Во согласност со прописот, управителот на плажа – концесионерот – или единицата на локалната самоуправа е должен на видно место да постави табли со информации за квалитетот на морето, општ опис на морето за капење и информации за можни итни настани на плажа. Целта на ова е капачите да бидат поинформирани.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

СПОРТ

НАЈНОВО