16 C
Ohrid
Tuesday, May 24, 2022

Германија и натаму најголем трговски парнтер на земјава

НАЈЧИТАНО

Вкупната стокова размена во првите 3 месеци од годинава изнесува 5,354 милијарди долари, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Вкупната вредност на извозот на стоки е 2,174 милијарди долари и бележи пораст од 8,6 отсто во споредба со истиот период лани, а вредноста на увeзената стока изнесува 3,179 милијарди долари што е за 20,4 отсто повеќе од истиот лански период.

Трговскиот дефицит изнесува една милијарда 4,574  милиони долари.

Трговската размена по производи покажува дека во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, фероникелот и деловите на седишта од подгрупата 821.1.

Во увозот најмногу се застапени електричната енергија, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови), другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав и благородни метали во колоидна состојба; соединенија, органски или неоргански, од благородни метали, хемиски дефинирани или недефинирани; амалгами од благородни метали.

Во првиот квартал годинава според вкупниот обем на надворешнотрговската размена државава најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Грција, Бугарија и Србија.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

СПОРТ

НАЈНОВО