27.9 C
Ohrid
Tuesday, August 16, 2022

Атанацковиќ: Соларни панели на мрежа за 20 дена

НАЈЧИТАНО

Граѓаните можат да градат соларна централа на сопствен имот само со обврска да добијат изјава од изведувачот со потврда од одговорниот изведувач дека уредите, инсталациите и мерното место се исправни и изработени согласно прописите и стандардите, изјави државниот секретар во изјави денеска Атаначковиќ од Министерството за рударство и енергетика Јованка.

Таа во писмена изјава посочи дека наместо досегашните повеќе од 20 чекори, за кои беа потребни повеќе од една година, соларните панели да се стават „на мрежа“, денеска се потребни околу 20 дена, со соодветна документација и претходно соодветно приклучување. .

Таа го привлече вниманието на фактот дека купувачот-производител е нова категорија учесници на пазарот на електрична енергија, која во Србија за прв пат беше воведена со Законот за користење на обновливи извори на енергија (ОИЕ), а тоа е краен потрошувач кој има право да го приклучи погонот што го користи за сопствена потрошувачка, притоа предавајќи го вишокот на производство на дистрибутивната мрежа.

Кога станува збор за конкретната процедура, таа објасни дека по поставувањето на соларните панели лиценцираниот инженер врши увид на инсталациите, а дава изјава дека уредите, инсталациите и мерното место се исправни и изведени согласно прописите и стандардите, а потоа граѓанинот се обраќа кај добавувачот за склучување договор за целосна набавка со снабдување со ЕПС.

По склучувањето на договорот, снабдувачот веднаш ја известува Електодистрибуција за склучениот договор, а во рок од пет дена операторот на системот е должен да ги приклучи соларните панели на системот.

Кога ќе пристигнат овластените лица на Електродистрибуција, граѓаните се должни на лице место да достават изјава од одговорниот изведувач дека монтажата е извршена согласно техничките правила на струката.

Откако ќе се уверат дека инсталацијата, особено подготовката на мерното место е исправна, овластените лица се приклучуваат на мрежата и го внесуваат купувачот-производител во регистарот“, рече Атанацковиќ.

Таа нагласи дека резултатот од поедноставената постапка е што до 4 јули во регистарот на купувачи-производители се запишани 64 физички и осум правни лица, а вкупната инсталирана моќност со која располагаат сите купувачи-производители е 2,15 мегавати (MW).

„Според податоците на ЕПС Снабдување и Електродистрибуција Србија поднесени се барања за склучување на договорот и приклучување на уште 25 мегавати“, рече Атанацковиќ.

Таа најави дека Министерството за рударство и енергетика продолжува да работи на изнаоѓање начини како сметката за клиентот-производител да биде уште помала, а ангажирана е и Светска банка која подготвува анализа на националната регулаторна рамка за системот за наплата на сметките. за купувачот-производител.

По завршувањето на анализата ќе се предложат мерки за дополнително намалување на сметките“, рече Атанацковиќ.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

СПОРТ

НАЈНОВО