saso user

Македонија Топ вести

Владо Чинговски : Укинете ги Академијата за судии и обвинители, како и силните факултети по градови, сите села и селски мала под ИТНО

saso user
Многу очекував, но од толку очекувања, најмногу се разочарав. Неисе, многу нешта за кои очекував